INDIBA – 55 minuts

INDIBA – 55 minuts

50,00 

Sessió de 55 minuts

INDIBA incrementa entre 3 i 5 graus la temperatura interna de la zona del cos on s'aplica. Aquest augment
és suficient no només per dissoldre de manera progressiva el greix acumulat si no també per reafirmar els
teixits de qualsevol zona del cos.