Manteniment

Manteniment

100,00 

3 serveis de 30 minuts a triar: drenatges o massatges d’esquena + 3 pressoteràpies.
*Tots els serveis per embarassades es faran amb productes naturals completament compatibles
amb l’embaràs.