Tratamiento Microneedle

Microneedle corporal

60,00 

A Vademimus presentem un sistema exclusiu de treball que potencia la introducció de principis actius, amb resultats espectaculars, ja des de la primera sessió, tant en tractaments facials, com en corporals (reafirmants, cel-lulitis o greix localitzat).

Això s’aconsegueix gràcies al sistema MICRONEEDLE.